Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Required return
(Avkastningskrav)
Ägare och långivare har finansierat huvuddelen av de tillgångar som arbetar i bolaget. Långivarna får avtalad ränta som kompensation för de pengar man lånat ut. Ersättningen till ägarna är det resultat efter skatt som företaget ger.

Avkastningskrav är en term för den lägsta vinstnivå som ägarna på sikt kan acceptera för att stanna kvar som ägare. Kravet uttrycks ofta som ett procental.

Räntabilitet på eget kapital visar vilken avkastning ägarna fått det aktuella året. (Vinst / Eget kapital)
Avkastningskravet är ägarnas genomsnittliga krav på räntabilitet på eget kapital. (= Minsta acceptabla vinst / Eget kapital)
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Share
Share with different voting power
Year-end report