Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Market value
(Börsvärde)
Börsvärdet på ett företag är:
    = antal aktier x börskurs
Eftersom börskurser kan variera dag för dag används ibland en genomsnittlig börskurs beräknad under en månad eller annan lämplig tidsperiod.

Börsvärdet skiljer sig från det pris en köpare måste betala för att köpa upp hela företaget. Börskurser avser normalt endast handel med en mindre del av företagets aktier. En köpare som vill bli majoritetsägare i ett företag måste ofta betala en premie för att få makten över företaget.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report