Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Interim report
(Delårsrapport)
Börsbolag och vissa andra företag måste under löpande verksamhetsår publicera en delårsrapport som är en "mini"-årsredovisning för det första halvåret. Svensk börspraxis är att lämna en "delårsrapport" varje kvartal. Dessa kvartalsrapporter uppfyller lagkravet på delårsrapporter.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report