Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Dividend yield
(Direktavkastning)
Direktavkastning är ett begrepp som ger den procentuella avkastning en aktieägare får via bolagets utdelning: I normala fall beräknas direktavkastningen på den beslutade utdelningen för föregående år. Företag strävar efter att hålla nivån för utdelning, så ett visst prognosvärde har den senast beslutade utdelningen.

Den del av vinsterna som inte delas ut förväntas komma aktieägarna tillgodo via ökade vinster i framtiden, vilket bör beaktas när du tar ställning till ett rimligt värde på aktien.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report