Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Discounted value
(Diskonterat värde)
Att vissa tillgångar och skulder värderas till diskonterat värde betyder att balanspostens värde är nuvärdet av postens framtida betalningar. Den ränta som används vid nuvärdesberäkningen ska vara marknadsräntan för placeringar/lån med motsvarande risknivå.
Exempel:
Företaget har ett treårigt lån på 100 tkr med en ränta på 4%. Marknadsräntan för lån i denna riskklass är vid bokslutet är 6%.

Framtida betalningar = 4 tkr, 4 tkr och 104 tkr
Diskonterat värde = 4/1,06 + 4/1,06^2 + 104/1,06^3 = 94,65 tkr
Klicka här
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report