Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Derivative instrument
(Derivat)
Derivat är samlingsnamnet för ett avtal att i en framtid köpa eller sälja aktier, spannmål, valutor eller annat. Derivat finns i två vanliga varianter:
  • Optioner som innebär rätt att köpa/sälja i framtiden
  • Terminer som innebär skyldighet att köpa/sälja i framtiden
Exempel:
En option (=rätt) att vid en framtida tidpunkt köpa en aktie för 80 kr är värdelös så länge börskursen för aktien är lägre än 80 kr. Men derivatet får ett värde om börskursen är högre än 80 kr.
En termin (=skyldighet) att vid en framtida tidpunkt köpa Euro för 9,20 SEK/Euro är en skuld om valutakursen är 8,90, och en tillgång om den svenska kronan försvagas och priset för en Euro är 9,70 kr.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report