Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Credit period accounts payable
(Leverantörskredittid)
Leverantörskredittid står för den tid som förflyter mellan
 • den dag vi får en faktura från en leverantör, och
 • den dag vi betalar leverantören

 • Inom ett företag kan man mäta den faktiska leverantörskredittiden utifrån uppgifter i fakturahanteringssystem och bokföring. En utomstående bedömare får använda uppgifter i resultaträkningen och balansräkningens belopp för leverantörskrediter vid årets slut som ett ungefärligt mått:
 • Leverantörskredittid i månader =(Leverantörsskulder / Inkomna fakturor) x 12
 • Kom ihåg att leverantörsskulder innehåller moms medan beloppen i resultaträkningen är exklusive moms. Justera för detta om du har tillgång till uppgifter om momssats. Enklast är att justera bort momsandelen i beloppet för leverantörsskulderna.

  När du ska beräkna storleken på inkomna fakturor finns komplikationen att vi vill ha uppgift om varuinköp medan resultaträkningens Varukostnad avser inköpspriset för sålda varor. Lös detta problem med följande samband:
 • Varuinköp = Varukostnad + Lager 31/12 - Lager 1/1

 • I en kostnadsslagsindelad resultaträkning kan du få ett ungefärligt mått på inkomna fakturor genom att ta:
 • Inkomna fakturor = Varuinköp + Övriga externa kostnader
 • Om företaget du studerar har en funktionsindelad resultaträkning bör du avstå från att beräkna leverantörskredittiden.
  Bankrupcy
  Bond
  Brokerage
  Call option
  Collection period
  Convertible instrument
  Credit period accounts payable - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
  Derivative instrument
  Discounted value Klicka här
  Dividend yield
  Effective rate
  Equity instrument
  Forward agreement
  Index option
  Inflation
  Interim report
  Market value
  Option
  Preference shares
  Put option
  Required return
  Share
  Share with different voting power
  Year-end report