Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Convertible instrument
(Konvertibel)
Ett konvertibellån är liksom obligationlån ett "strimlat" lån där totalbeloppet delas upp på ett antal skuldsedlar (= konvertibler) där räntesats, skuldbelopp och löptid anges. Det speciella med en konvertibel är att långivaren har rätt, men inte skyldighet, att få aktier istället för pengar när löptiden är slut. På konvertibeln anges ett fastställt pris på aktierna. Om börskursen stiger kan det vara förmånligt för långivaren att välja att få aktier istället för pengar när lånet ska återbetalas.

Genom att beräkna nuvärdet av alla återstående räntebetalningar samt slutamorteringen, får du fram obligationsvärdet på konvertibeln. Om marknadsvärdet på konvertibeln är högre, är mellanskillnaden det "lottpris" marknaden är villig att betala för att få möjligheten att vinna på att aktiekursen för företaget stiger över det fastställda priset på aktier vid inlösen.
Om aktiekursen sjunker väljer konvertibelinnehavaren att få betalningen i pengar. En konvertibel har alltså möjligheter till hög avkastning, utan att riskera förluster vid börsfall. Dock finns en risk att företaget som gett ut konvertibler hamnar i svårigheter och går i konkurs, vilket oftast innebär att konvertibeln blir värdelös.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report