Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultaträkningen Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Anticipate
Appropriation Klicka här
Bad debt loss
Capital
Capital loss, capital gain
Component depreciation
Comprehensive income
Cost
Cost of goods soöd Klicka här
Costs of produktion Klicka här
Depreciation Klicka här
Exchange rate difference
Extraordinary items
FIFO - First-In-First-Out Klicka här
Gross profit
Income Klicka här
Income budget
Income statement
Income statement classified by function Klicka här
Income statement classified by nature of expense Klicka här
Indirect costs in inventory
Interest
Items affecting comparability
Loss
Net income
Net income for the year
Net realizable value Klicka här
Net sales
Operating costs
Operationg profit
Other comprehensive income
Other external costs
Payroll expense Klicka här
Personnel costs Klicka här
Prepaid income and expenses Klicka här
Profit
Profit and loss from financial items
Profit before tax
Research and development cost
Revenue Klicka här
Sales
Selling expenses
Social security contributions Klicka här
Value added
Write-down Klicka här