Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Balansräkningen Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Accounts payable
Accounts receivable Klicka här
Appropriation of profits
Asset
Average prices
Balance sheet
Balance sheet total
Bank loan
Bank overdraft facilities
Biological asset Klicka här
Brand
Carrying amount
Cash and bank
Cash and cash equivalents
Contingency guarantees
Contingent asset
Current assets Klicka här
Current liabilitiy
Deposit collateral
Equation of balance
Equipment
Equity Klicka här
Exchange diference
Fair value reserv Klicka här
FIFO - First-In-First-Out Klicka här
Finance lease
Financial asset
Finished goods Klicka här
Fixed asset Klicka här
Floating charge
Foreign currency Klicka här
Historical cost Klicka här
Indirect costs in inventory
Installment
Intangible fixed asset Klicka här
Interest.bearing debts
Interest-free debts
Inventory manufactured
Inventory purchased Klicka här
Investment property Klicka här
Land
Land improvements
Leases
Liabilities
Loan capital
Long-term liabilities
Loss carried forward
Machinery
Make a provision
Monetary items
Net assets
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Obsolescence deduction
Post-balance sheet events
Prepaid income and expenses Klicka här
Products in progress
Profit carried forward Klicka här
Property mortgage
Real property
Receivable
Reserve
Restricted equity Klicka här
Stock
Treasury shares
Untaxed reserves Klicka här
Untaxed reservs in fixed assets Klicka här
Warranty provision