Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Net margin
(Nettomarginal)
Nettomarginal är en av många olika vinstmarginalmått.
  • Nettomarginal = Resultat efter skatt / Försäljningsintäkter
Nettomarginalen ger en bild av hur stor del av försäljningsintäkterna som blir kvar när samtliga kostnader dragits av. Det resterande beloppet blir den vinst som tillfaller företagets ägare.
Negative goodwill
Net assets
Net debts
Net income
Net income for the year
Net margin - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Net present value Klicka här
Net present value ratio
Net realizable value Klicka här
Net sales
Net worth
New share issue Klicka här
Nominal interest rate Klicka här
Non cash issue Klicka här
Non-monetary asset and liability
Non-restricted equity Klicka här
Normal costing