Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.


A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
IAS/IFRS
Icke-monetär tillgång och skuld
Immateriell anläggningstillgång Klicka här
Inbetalning
Inbetalningsöverskott Klicka här
Indexoption
Indirekta kostnader Klicka här
Indirekta kostnader i lager
Inflation
Ingående balans
Ingående moms Klicka här
Inkomst
Inkomstskatt
Inkuransavdrag
Innebörd före form Klicka här
Integrerade företag Klicka här
Interimsposter Klicka här
Internränta Klicka här
Internräntemetod Klicka här
Internvinst Klicka här
Intressebolag Klicka här
Intäkt Klicka här
Inventarier
Investering
Investeringskalkyl Klicka här
Investeringsverksamhet Klicka här