Ekonomikurser.se - quiss med ordboken termer och begrepp

Om du har lust kan du testa dina termkunskaper via den här rutinen. Det som händer är att


Termer om
Redovisning
Termer om
Kalkyler och finansiering
Termer om
Koncernredovisning