Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Useful life
(Nyttjandeperiod)
Anläggningstillgångar som minskar i värde över tiden, som maskiner, inventarier, byggnader och liknande ska avskrivas under den period de förväntas komma att användas i företaget, = nyttjandeperioden. Att blicka in i framtiden och avgöra hur länge man kommer att använda en tillgång blir lite av en gissningslek, men beslutet kan bygga på:
  • Företagets erfarenheter av liknande utrustning.
  • Bedömningar av hur länge tillgången kan hålla (= den tekniska livslängden).
  • Takten i den tekniska utvecklingen inom aktuellt område.
Ibland sätter den sista punkten gränsen för nyttjandeperioden. Även om en dator tekniskt fortfarande fungerar kan utvecklingen har gjort att man ska byta till nyare och bättre utrusning. I större aktiebolag ska revisorerna bedöma rimligheten i de nyttjandeperioder företaget valt.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Value in use Klicka här