Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Reversed write-down
(Återföring av nedskrivning)
Anläggningstillgångar ska normalt avskrivas över den beräknade nyttjandeperioden. Om något oförutsett inträffar som innebär att tillgången minskar i värde, ska företaget göra en nedskrivning. Om det senare visar sig att tillgången trots allt har ett högre värde, så får företaget "backa" nedskrivningen vilket med redovisningsspråk kallas återföring av nedskrivning.
En restriktion finns, värdet efter en återföring av nedskrivning får inte bli större än vad värdet skulle ha varit enligt den ursprungliga avskrivningsplanen.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Useful life
Value in use Klicka här