Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Replacement cost
(Återanskaffningsvärde)
(Current cost)
Återanskaffningsvärdet är ett substitut för nettoförsäljningsvärdet vid värdering av lager. Återanskaffningsvärdet ska användas för lagervaror som företaget normalt inte säljer, exempelvis råvarulager, lager av komponenter och liknande. För varor som företaget sällan säljer är det svårt/omöjligt att beräkna ett nettoförsäljningsvärde.

Återanskaffningsvärdet är det pris företagets skulle få betala om lagervarorna skulle köpas in på bokslutsdagen. I lager med stor omsättning kan man använda priserna vid eventuella decemberinköp som grund för värderingen. Till leverantörens pris ska läggas eventuella fraktkostnader, tullavgifter och liknande för att få varorna på plats i företagets lager,

För lager av råvaror och komponenter ska lägsta värdets princip uttryckas som:
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här