Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Recoverable amount
(Återvinningsvärde)
Återvinningsvärdet är det bästa ett bolag kan få ut av en tillgång, d.v.s. det högsta av:
  • Vad tillgången kan säljas för, minus försäljningskostnaderna
  • Nyttjandevärdet, dvs nuvärdet av tillgångens framtida kassaflöde.
När du ska bedöma eventuella behov av nedskrivning är återvinningsvärdet centralt, Om återvinningsvärdet är lägre än inköpspris minus avskrivningar, föreligger ett behov av nedskrivning.
Klicka här
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här