Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Portfolio valuation
(Portföljvärdering)
Innehav av börsnoterade aktier får värderas som en portfölj. Minns i exemplet nedan att aktier ska värderas till det lägsta av inköpspris och marknadsvärde.
:
Företaget äger 1 000 st Vovia köpta för 80 kr/st och 1 000 st Berox köpta för 200 kr/st. Vid bokslutet är börskursen för Vovia 70 kr/st och Berox noteras till 220 kr/st.

Portföljvärdering = 280 tkr
Inköpspris = 1 000 x 80 + 1 000 x 200 = 280 tkr
Marknadsvärde = 1 000 x 70 + 1 000 x 220 = 290 tkr

Post-för-post värdering = 70 + 200 = 270 tkr
Vovia: lägst av 1 000 x 80 och 1 000 x 70 = 70 tkr
Berox: lägst av 1 000 x 200 och 1 000 x 220 = 200 tkr
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här