Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Operating lease
(Operationell leasing)
Leasing är svengelska och synonym med ordet hyra. Om företaget har ett tillfälligt behov av en lyftutrustning eller liknande ska det redovisas som hyreskostnad (= Operationell leasing). För ett antal år sedan uppkom en marknad för avbetalningsköp "maskerade" som hyresavtal som i redovisningsnormerna kallas finansiell leasing.
Kriteriet för att hyresavtalet ska klassas som operationell leasing är bland andra att hyrestiden ska var kortare än utrustningens livslängd och att den hyrda tillgången ska lämnas tillbaka till uthyraren.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här