Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Market price
(Marknadspris)
Här används marknadspris som synonym med marknadsvärde. För exempelvis ett lager gäller ordet marknadspris ofta de enskilda varorna, men marknadsvärdet på hela lagret fås lätt genom att multiplicera med antalet varor. Grunddefinitionen av marknadspris är relativt enkel:
  • Det pris som gäller vid affärer mellan personer som är väl insatta i den aktuella marknaden.
Svårigheterna kommer när man empiriskt ska få tag i marknadspriset:
  • Vissa tillgångar, som en begagnad specialmaskin, köps och säljs relativt sällan, och priserna är sällan offentliga.
  • Tillgångar som är låsta till en viss plats, som byggnader och mark, kan inte utan vidare jämföras med affärer gjorda på andra platser.
  • Ibland finns vissa prisskillnader mellan olika inköpskanaler. Du får ofta betala ett högre pris när du köper en begagnad V70 hos en Volvohandlare, än om du köper en likvärdig bil privat.
  • Ibland finns prisskillnader mellan köp och försäljning av en vara. Om du vill sälja dollar får du ofta betalt efter en annan valutakurs än om du vill köpa dollar.
  • För exempelvis börsnoterade aktier varierar priset dag för dag och även timme för timme. I vissa lägen är marknadspriset den sista betalkursen vid bokslutsdagen. I andra sammanhang använd ett genomsnittspris under de senast månaderna.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här