Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Fair value
(Verkligt värde)
Termen verkligt värde används i ett antal värderingsregler. I normala fall kan du tolka begreppet som synonym med marknadsvärde. Om den aktuella varan säljs på en marknad med stor omsättning är det inga problem att fastställa det verkliga värdet. Men i praktiken uppstår ofta problem:
  • Vissa tillgångar, som en begagnad specialmaskin, köps och säljs relativt sällan, och priserna är sällan offentliga.
  • Tillgångar som är låsta till en viss plats, som byggnader och mark, kan inte utan vidare jämföras med affärer gjorda på andra platser.
  • Ibland finns vissa prisskillnader mellan olika inköpskanaler. Du får ofta betala ett högre pris när du köper en begagnad V70 hos en Volvohandlare, än om du köper en likvärdig bil privat.
  • Ibland finns prisskillnader mellan inköp och försäljning av en vara. Om du vill sälja dollar får du ofta betalt efter en annan valutakurs än om du vill köpa dollar.
  • För exempelvis börsnoterade aktier varierar priset dag för dag och även timme för timme. I vissa lägen är marknadspriset den sista betalkursen vid bokslutsdagen. I andra sammanhang använd ett genomsnittspris under de senast månaderna.
I slutändan måste man göra en avvägning om det är möjligt att fastställa ett verkligt värde med rimlig säkerhet.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här