Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Equity instrument
(Egetkapitalinstrument)
Egetkapitalinstrument är "fikonspråk" för värdepapper vars värde är beroende av den ekonomiska utvecklingen i det företag instrumenten avser. I huvudsak avses följande två typer av värdepapper: Alla långivare har företräde vid en konkurs/likvidation. Den som har egetkapitalinstrument riskerar alltså att de blir helt värdelösa. Egetkapitalinstrument i det egna företaget ska alltid värderas till noll kronor.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate
Equity instrument - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report