Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Entry-by-entry valuation
(Post-för-post värdering)
Grundregeln för värdering i redovisningen är att varje enskild tillgång ska värderas separat. Varje maskin ska få ett värde, varje kundfordran ska granskas för eventuell nedskrivning. För lager ska lägsta värdets princip tillämpas för varje varuslag i lagret.
Några undantag från post-för-post värdering är dock tillåtna:
  • Börsnoterade aktier får värderas som en portfölj, vilket innebär att en nedgång för en viss aktie kan kompenseras av uppgångar för andra aktier.
  • Företag med en stor mängd fakturor med små belopp (ex. Telia, Tele2) får göra en kollektiv statistisk bedömning av behovet för nedskrivning.
  • Små lager med exempelvis förnödenheter får värderas till ett fast pris utan inventering.
Appreciation
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här