Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kapitalmarknad Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Effective rate
(Effektiv ränta)
Om en bank erbjuder dig ett lån till 6% ränta är det vanligt att den faktiska kostnaden blir högre än 6% av skuldbeloppet. Följande villkor är vanliga:
  • Du får betala en uppläggningsavgift för lånet
  • Du får betala en faktureringsavgift vid varje räntebetalning
  • Du måste betala ränta varje kvartal istället för en betalning per år
Den effektiva räntan är den ränta lånet skulle ha haft för att kostnaden skulle bli lika stor trots att du endast betalar ränta vid årets slut.
Att beräkna den effektiva räntan kräver ofta ett kalkylprogram. Lägg in alla betalningar banken kräver längs en tidsaxel. Sök sedan den ränta som gör att nuvärdet av alla betalningar (inkl amorteringarna) blir lika med det ursprungliga lånebeloppet, och du har hittat den effektiva räntan.
Bankrupcy
Bond
Brokerage
Call option
Collection period
Convertible instrument
Credit period accounts payable
Derivative instrument
Discounted value Klicka här
Dividend yield
Effective rate - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Equity instrument
Forward agreement
Index option
Inflation
Interim report
Market value
Option
Preference shares
Put option
Required return
Share
Share with different voting power
Year-end report