Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Värderingsregler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Appreciation
(Uppskrivning)
(Write-up)
Enligt K3-reglerna och årsredovisningslagen får svenska bolag som inte är börsnoterade höja värdet på materiella anläggningstillgångar. Villkoren är: Under kommande år ska det uppskrivna värdet avskrivas och uppskrivningsfonden minskas i motsvarande takt.
Uppskrivningar är relativt ovanliga i svenskt näringsliv, men kan användas för att öka den synliga soliditeten.
Appreciation - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Cash generating unit
Closing day rate
Entry-by-entry valuation
Fair value
Lower of cost and market
Market price
Operating lease
Portfolio valuation
Recoverable amount Klicka här
Replacement cost
Reversed write-down
Useful life
Value in use Klicka här