Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Skatter Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Additional depreciation Klicka här
Current tax Klicka här
Deffered tax Klicka här
Deffered tax - loss carried forward Klicka här
Deffered tax - untaxed reserves Klicka här
Deffered tax - write down Klicka här
Deffered tax asset
Deffered tax expense
Deffered tax liability
Deffered tax revenue
Depreciation as recorded in the books Klicka här
Excise duty
F-tax
Income tax
Loss carry forward Klicka här
Perminent differense
Tax - assessment Klicka här
Tax - estimated tax arrears Klicka här
Tax - income tax liability Klicka här
Tax - preliminary tax Klicka här
Tax - supplementary preliminary tax payment Klicka här
Tax account
Tax allocation reserve
Tax arrears Klicka här
Tax at source
Tax expense
Tax on tax allocation reserve
Tax rate
Tax refund Klicka här
Tax rule I, depreciation Klicka här
Tax rule II, depreciation Klicka här
Temporary difference