Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Activity Based Costing Klicka här
Administrative costs
Allocation base Klicka här
Allocation base Klicka här
Allocation rate Klicka här
Business activity
Calculation object Klicka här
Cost driver Klicka här
Direct cost Klicka här
Direct material Klicka här
Direct salaries Klicka här
Fixed cost Klicka här
Full cost
Full costing Klicka här
Full costing
Indirect cost
Indirect costs Klicka här
Manufactoring overhead
Normal costing
Overhead charge Klicka här
Overhead costing Klicka här
Payback period
Product costing Klicka här
Product estimate Klicka här
Selling and administrative expense
Selling overhead expenses
Sunc cost
Variable cost Klicka här