Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultatdiagram Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Breakeven chart Klicka här
Business activity
Contribution margin Klicka här
Contribution margin ratio
Critical sales Klicka här
Critical volume Klicka här
Fixed cost Klicka här
Price elasticity
Safety margin Klicka här
Semi fixed cost
Variable cost Klicka här
Variable cost - diminishing
Variable cost - proggresive