Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultatbegreppet Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Cost
Expenditure
Income
Income Klicka här
Loss
Net income
Operationg profit
Profit
Profit before financial costs and tax
Profit before tax
Revenue Klicka här