Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Principer, normer och lagar Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Accruals concept Klicka här
Annual Accounts Act
Comparability Klicka här
Efficiency
Entity concept
Going concern Klicka här
Going concern Klicka här
IAS/IFRS
Lower of cost and market
Matching principle Klicka här
Materiality Klicka här
Opportionity Cost
Owner
Productivity
Prudence concept Klicka här
Realization concept Klicka här
Sale and lease back
Substans over form Klicka här
Substans over form Klicka här
Swedish Accounting Standars Board
Swedish Companies Registration Office
Swedish Financial Reporting Board