Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Nyckeltal Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Capital employed
Capital turn over
Collection period
Credit period accounts payable
Current ratio
Debt-equity ratio
DuPont analysis
Earnings before xxxx
Equity/assets ratio Klicka här
Financial analysis
Gross margin
Interest coverage rate
Internal financing rate
Leverage
Market-to-book
Net debts
Net margin
Net worth
Operating capital
Operating margin
P/E ratio
Profit margin
Profit mark-up
Rate of inventory turnover
Return on assets
Return on capital employed
Return on capital employed Klicka här
Return on equity
Return on equity Klicka här
Return on operating capital
Return on operating capital
Return on total capital
Sum of assets
Turnover rate
Value-added