Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kassaflödesanalysen Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Cash budget
Cash flow
Cash flow for the year Klicka här
Cash flow statement Klicka här
Cash receipt
Financing activities Klicka här
Investing activities Klicka här
Investment
Operating activities Klicka här
Payment
Payment
Working capital
Working capital changes Klicka här