Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Investering och inflation Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Inflation
Nominal interest rate Klicka här
Real rate of interest Klicka här