Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Internränta o tillväxtränta Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Capital expenditure
Capital investment appraisal Klicka här
Cost of capital Klicka här
Internal rate of return Klicka här
Internal rate of return - modified Klicka här
Internal rate of return method Klicka här
IRR-modified method Klicka här
Net present value Klicka här
Ranking investments
Residual value
Yearly net payment Klicka här