Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Entreprenader Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Completion method
Contract work
Degree of completion
Invoiced but not completed income
Percentage of completion
Recognised income