Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Bokföring Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Accrued expense Klicka här
Accumulated depreciation
Accured revenue Klicka här
Activate costs
Annual accounts
Anticipate
Approve
Asset side
Book of first entry
Book value
Cash discount
Chart of accounts (BAS)
Credit Klicka här
Current recording
Debit Klicka här
Distribution over a period of time Klicka här
Financial year
General ledger
Opening balance
Prepayments, accruals and deferrals Klicka här
Split finacial year
Stock accounting Klicka här
Subsidiary ledger