Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Bidragskalkyler Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Calculation object Klicka här
Common cost
Common revenue
Contribution margin Klicka här
Contribution margin ratio
Fixed separable cost
Indirect cost
Opportionity Cost
Product costing Klicka här
Product estimate Klicka här
Separable cost Klicka här
Separable revenue Klicka här
Step contribution costing
Sunc cost
Variable costing
Variable costing Klicka här