Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Andra företagsformer Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Contribution by owners
Dividend
Economic association
Legal entity
Limited partnership
Partnership
Sole proprietorship