Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Aktiebolag Engelska termer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Adminitration report
Annual general meeting
Annual report
Articles of association
Auditing
Balance sheet for liquidation purpose
Bonus issue Klicka här
Bonus share rights certificate Klicka här
Buy-back of own shares
Common stock
Dividend
General meeting
Interim report
Interim report
Issue
Limited company Klicka här
Liquidation
New share issue Klicka här
Non cash issue Klicka här
Post-transfer acquisition right
Preference share
Preference shares
Private placement share issue
Quotient value
Reduction of the share capital
Revaluation reserve
Share
Share capital
Share premium reserve
Share Register
Share with different voting power
Shareholder´s contribution
Statutory reserve
Subscription right certificate Klicka här
Year-end report