Klicka hr fr att terg till mnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Rune Lnnqvist
mnesomrde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbfrelsning vning
Tillverkningsomkostnad TO
(Manufactoring overhead)
Tillverkningsomkostnader, ofta frkortade med TO, r en av kostnadsgrupperna som uppkommer vid en uppdelning efter de funktioner som utfrs i fretaget. Standarduppdelningen i olika funktioner r:
  • MO, omkostnader fr inkpsfunktionen
  • TO, omkostnader fr tillverkningsfunktionen
  • FO, omkostnader fr frsljningsfunktionen
  • AO, omkostnader fr administrationsfunktionen
Tillverkningsomkostnader avser indirekta kostnastnader i tillverkningen som lokalkostnader, avskrivningar p maskiner och annan utrustning, vrme och el, lnekostnader fr arbetsledande personal m.m.
ABC-kalkyl Klicka hr
Administrationsomkostnader AO
Affrsomkostnad AFFO
Direkt ln Klicka hr
Direkt material Klicka hr
Direkta kostnader Klicka hr
Fast kostnad Klicka hr
Fullstndig kostnadsfrdelning
Frdelningsgrund Klicka hr
Frsljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka hr
Kalkylobjekt Klicka hr
Kostnadsdrivare Klicka hr
Normalrskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka hr
Produktkalkylering Klicka hr
Plgg Klicka hr
Plggsbas Klicka hr
Plggskalkyl Klicka hr
Plggssats Klicka hr
Rrlig kostnad Klicka hr
Sjlvkostnad
Sjlvkostnadskalkyl Klicka hr
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Verksamhetsvolym
terbetalningstid