Klicka hr fr att terg till mnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Rune Lnnqvist
mnesomrde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbfrelsning vning
Sunk cost
(Sunc cost)
Sunk cost r ett engelskt uttryck som r mer eller mindre etablerat i svenskt sprkbruk. Innebrden i sunk cost r att kostnader som vi redan haft inte ska pverka en kalkyl som utvrderar olika handlingsalternativ fr framtiden. Fljande exempel illustrerar innebrden i sunk cost:
    Ett fretag har byggt en lagerlokal i inre Norrland fr 10 milj. En ny VD som tilltrder straxt efter att bygget blev klart vill ha en utredning om konsekvenserna av att flytta fretagets lager till Skne.

    I fretagets redovisning kommer en flytt till Skne att resultera i en realisationsfrlust nr man sljer lagerlokalen i Norrland fr 2,5 milj. Men i kalkylerna kring en flytt ska de 10 milj som lagret i Norrland kostade inte vara med. Dessa miljoner r sunk cost, dvs. beloppet 10 miljoner r historia och pverkas inte av det aktuella beslutet. Dremot ska det berknade frsljningspriset p 2,5 milj vara med som en pluspost fr alternativet att flytta till Skne.

    Redovisningens realisationsfrlust berttar att det var en dlig affr att bygga en lokal i Norrland och sedan flytta till Skne. Men i kalkylen ska vi endast beakta de ekonomiska konsekvenserna som ligger i framtiden.
"Gjort r gjort" och ett dligt beslut fr ngot r sedan ska inte belasta de framtida handlingsalternativen.
ABC-kalkyl Klicka hr
Administrationsomkostnader AO
Affrsomkostnad AFFO
Direkt ln Klicka hr
Direkt material Klicka hr
Direkta kostnader Klicka hr
Fast kostnad Klicka hr
Fullstndig kostnadsfrdelning
Frdelningsgrund Klicka hr
Frsljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka hr
Kalkylobjekt Klicka hr
Kostnadsdrivare Klicka hr
Normalrskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka hr
Produktkalkylering Klicka hr
Plgg Klicka hr
Plggsbas Klicka hr
Plggskalkyl Klicka hr
Plggssats Klicka hr
Rrlig kostnad Klicka hr
Sjlvkostnad
Sjlvkostnadskalkyl Klicka hr
Sunk cost - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
terbetalningstid