Klicka hr fr att terg till mnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Rune Lnnqvist
mnesomrde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbfrelsning vning
Produktkalkylering
(Product costing)
Produkter som fretaget tillverkat ska vrderas till tillverkningskostnaden. Mnga tillverkningskostnader, som avskrivningar, lokalkostnader, frmanslner, kan inte mtas per produkt utan mste frdelas via plgg p basis av en mtbar plggsbas. En kalkyl som berknar kostnaden per produkt kallas produktkalkyl och har fljande principiella innehll:
  • + Mtbara kostnader per produkt fr rvaror och komponenter
  • + Mtbara personalkostnader per produkt
  • + Plgg fr ej mtbara kostnader per produkt
  • = Tillverkningskostnad
Klicka hr
ABC-kalkyl Klicka hr
Administrationsomkostnader AO
Affrsomkostnad AFFO
Direkt ln Klicka hr
Direkt material Klicka hr
Direkta kostnader Klicka hr
Fast kostnad Klicka hr
Fullstndig kostnadsfrdelning
Frdelningsgrund Klicka hr
Frsljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka hr
Kalkylobjekt Klicka hr
Kostnadsdrivare Klicka hr
Normalrskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka hr
Produktkalkylering - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Plgg Klicka hr
Plggsbas Klicka hr
Plggskalkyl Klicka hr
Plggssats Klicka hr
Rrlig kostnad Klicka hr
Sjlvkostnad
Sjlvkostnadskalkyl Klicka hr
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
terbetalningstid