Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Omkostnad
(Indirect cost)
Begreppet omkostnader är synonym med indirekta kostnader, dvs. kostnader som inte kan mätas per produktenhet, utan fördelas till produkterna via pålägg.

Många omkostnader är fasta kostnader, men det finns även rörliga omkostnader:
  • Förbrukning av el
  • Förbrukning av kylvatten
  • Förbrukning av smörjmedel och annat förbrukningsmaterial
Vän av ordning kan kanske invända att det vore möjligt att mäta den elförbrukning och det smörjmedel som varje enskild produkt förbrukar. Ur teoretisk synpunkt är invändningen korrekt, men i praktiken gäller talesättet "att det kostar mer än det smakar" att genomföra sådana beräkningar. Om mätningarna är komplicerade och beloppen små, så väljer de flesta företag att behandla kostnaden som icke-mätbar, dvs. som omkostnad.
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid