Klicka hr fr att terg till mnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Rune Lnnqvist
mnesomrde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbfrelsning vning
Kostnadsdrivare
(Cost driver)
Termen kostnadsdrivare anvnds fr de aktiviteter som pverkar storleken p olika indirekta kostnader. Hr kommer ngra exempel p kostnadsdrivare:
  • Tnk dig de indirekta kostnaderna fr fakturering, i form av lnekostnader, lokalkostnader och utrustning som personalen behver. Kostnadsdrivare fr dessa kostnader r troligen antalet kundfakturor som ska skickas, kontrolleras och bokfras. Kostnadsdrivaren "antalet fakturor" kan anvndas fr att frdela indirekta kostnader p olika slags produkter. Det kanske r s att vissa produkter sljs till ett ftal kunder i stora kvantiteter, medan andra produkter sljs i sm kvantiteter till mnga kunder.
  • Tnk dig de indirekta kostnaderna fr inkpspersonalen. En trolig kostnadsdrivare r antalet olika slags rvaror och komponenter som behver kpas in. Ngon produkt kanske krver inkp av hundratals olika rvaror och komponenter, medan andra produkter kan gras med ett ftal olika inkp. ven hr kan antalet olika komponenter och rvaruslag anvndas som bas fr att frdela de indirekta kostnaderna fr inkpsfunktionen.
  • Kostnader fr lokaler, maskinutrustning och produktionsledning i en tillverkande avdelning drivs att antalet personer "p golvet" inom avdelningen. Hr r direkt arbetstid eller direkt ln den huvudsakliga kostnadsdrivaren. Om arbetstid eller direkt ln anvnds som plggsbas kommer de indirekta kostnaderna att frdelas utifrn kostnadsdrivaren.
Klicka hr
ABC-kalkyl Klicka hr
Administrationsomkostnader AO
Affrsomkostnad AFFO
Direkt ln Klicka hr
Direkt material Klicka hr
Direkta kostnader Klicka hr
Fast kostnad Klicka hr
Fullstndig kostnadsfrdelning
Frdelningsgrund Klicka hr
Frsljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka hr
Kalkylobjekt Klicka hr
Kostnadsdrivare - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Normalrskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka hr
Produktkalkylering Klicka hr
Plgg Klicka hr
Plggsbas Klicka hr
Plggskalkyl Klicka hr
Plggssats Klicka hr
Rrlig kostnad Klicka hr
Sjlvkostnad
Sjlvkostnadskalkyl Klicka hr
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
terbetalningstid