Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Kalkylobjekt
(Calculation object)
En kalkyl kan inte göras "rätt ut i luften". Gör alltid klart för dig vad din kalkyl avser, dvs. vad som är kalkylobjektet. De kostnader och intäkter som ingår i kalkylen ska alla avse kalkylobjektet:
  • En produktkalkyl avser oftast en eller flera produkter. Kalkylobjektet ar en enskild produkt, och kalkylen ska visa vilka kostnader som är förknippade med denna produkt.
  • Kalkylobjektet vid en investeringskalkyl är alla effekter av en tänkt maskininvestering, köpet av en truck, anskaffningen av en ny förpackningslinje eller satsningen på en marknadsföringskampanj eller liknande.
  • Vid nedläggningsbeslut är kalkylobjektet de delar av företaget man överväger att avveckla.
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid