Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Nyckeltal


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Hävstångseffekt
(Leverage)
Hävstångseffekten beskriver hur ägarna kan öka sin räntabilitet på eget kapital genom att minska det egna kapitalet och istället öka banklånen. Påståendet ovan kan låta lite märkligt. Mer lån betyder större räntekostnader och därmed lägre vinst i kronor. Förklaringen är att räntabilitet på eget kapital är ett relativt mått, som kan öka givet att minskningen av det egna kapitalet är tillräckligt stor.

Tänk dig ett företag som är helt finansierat med eget kapital på 500 tkr och att räntabiliteten på eget kapital är 10%. Om man ger ägarna en utdelning på 100 tkr och samtidigt tar upp ett lån på 100 tkr till 6% ränta, så kommer räntabiliteten på eget kapital att bli högre:
  • Resultat före åtgärden = 10% x 500 = 50 tkr
  • Låneräntor = 6% x 100 = 6 tkr
  • Resultat efter åtgärden = 50 - 6 = 44 tkr
  • Eget kapital efter åtgärden = 500 - 100 = 400 tkr
  • Räntabilitet på eget kapital efter åtgärden = 44/400 = 11%
Hävstångseffekten finns beskriven i formeltermer i den kompletterande texten.
Avkastning på eget kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Balanslikviditet
Bruttomarginal
DuPont analys
EBxxx mått
Hävstångseffekt - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Kapitalomsättningshastighet
Kundkredittid
Lageromsättningshastighet
Leverantörskredittid
Market-to-Book
Nettomarginal
Nettoskuld
Omsättningshastighet
Operativt kapital
P/E-tal
Räkenskapsanalys
Räntabilitet på eget kapital Klicka här
Räntabilitet på operativt kapital
Räntabilitet på sysselsatt kapital Klicka här
Räntabilitet på totalt kapital
Räntetäckningsgrad
Rörelsemarginal
Självfinansieringsgrad
Skuldsättningsgrad
Soliditet Klicka här
Substansvärde
Sysselsatt kapital
Totalt kapital
Value-added
Vinstmarginal
Vinstpålägg