Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Fast kostnad
(Fixed cost)
Grunddefinitionen på en fast kostnad är att kostnaden inte påverkas av företagets verksamhetsvolym. Vid stora volymvariationer finns inga fasta kostnader. Om ett litet enmansföretag går till en börsnoterad koncern, finns det ingen kostnadspost som inte ökat. Vid mindre volymvariationer finns det dock kostnader som inte påverkas:
  • Om volymen minskar med 10% påverkas inte kostnader som avskrivningar på maskiner och byggnader, tjänstemannalöner m.m.
  • Vid mindre volymökningar behövs inte mer lokalyta, större lagerlokaler och liknande.
En komplikation är att kostnader kan reagera olika på volymökningar och volymminskningar. Vid en volymökning på 20% kanske företaget måste anställa fler lagerarbetare. Om volymen sedan går ned med 10% finns ofta en viss återgångströghet. Företaget behåller antalet anställda och hoppas under en tid att volymerna ska öka på nytt. En kostnad som ökar vid en volymökning kan därför bli en fast kostnad vid en volymminskning.
Se även uppslagsordet Halvfast kostnad
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid