Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Direkta kostnader
(Direct cost)
Definitionerna på direkta och indirekta kostnader är relativt rättframma:
  • Direkta kostnader är det kostnader som kan mätas per styck av en produkt.
  • Indirekta kostnader är de kostnader som inte kan mätas per styck av en produkt.
En viss komplikation finns i betydelsen av mätbarhet. Rent tekniskt är det exempelvis möjligt att mäta elförbrukningen i olika maskiner när en enskild produkt bearbetas. I praktiskt bruk skulle det kosta mer än det smakar att löpande genomföras dessa mätningar, och elförbrukningen skulle därför behandlas som en indirekt kostnad. Mer strikt formulerat är:
  • Direkta kostnader är kostnader som på ett hyfsat enkelt sätt kan mätas per styck av olika produkter.
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material Klicka här
Direkta kostnader - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid