Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Direkt material
(Direct material)
Direkt material är en direkt kostnad som ofta förekommer i tillverkande företag. Det är sällan några problem att mäta råvaror inklusive normalt spill per enskilda produkter. Detsamma gäller för olika komponenter som köps in.

Förbrukningsmaterial, som lite smörjolja, trassel och liknande, brukar oftast behandlas som indirekta kostnader eftersom beloppen är små och de praktiska mätproblemen är omfattande om man vill möta kostnaden för olika produkter.
Klicka här
ABC-kalkyl Klicka här
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Direkt lön Klicka här
Direkt material - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Direkta kostnader Klicka här
Fast kostnad Klicka här
Fullständig kostnadsfördelning
Fördelningsgrund Klicka här
Försäljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka här
Kalkylobjekt Klicka här
Kostnadsdrivare Klicka här
Normalårskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Pålägg Klicka här
Påläggsbas Klicka här
Påläggskalkyl Klicka här
Påläggssats Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Självkostnad
Självkostnadskalkyl Klicka här
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
Återbetalningstid