Klicka hr fr att terg till mnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok Rune Lnnqvist
mnesomrde: Självkostnadskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbfrelsning vning
ABC-kalkyl
(Activity Based Costing)
ABC-kalkyl r en frkortning av det engelska uttrycket Activity Based Costning. Grundtanken r att klarlgga:
  • Vilka kostnader olika strre aktiviteter orsakar, och
  • hur mycket olika produktslag pverkar storleken p aktiviteter.
Ett exempel kan vara inkpsaktiviteter, dr olika produktslag krver olika mycket arbete av inkpsfolket. Sg att inkpsarbetet orsakar kostnader p 300 tkr och att produkt A krver inkp av tv olika varor medan produkt B krver inkp av tta olika varutyper. I ett frsta steg frdelas 2/10-delar av 300 tkr till produkt A och resterande 8/10-delar till produkt B. Drefter berknas kostnaden per produktenhet fram genom att dividera med produktionsvolymen fr respektive produkt.

I mer generella termer kan en ABC-kalkyl beskrivas i fljande steg:
  1. Berkna de omkostnader som olika aktiviteter orsakar
  2. Berkna hur mycket olika produktslag krver i aktiviteter
  3. Frdela kostnader p produktslag
  4. Dividera fram kostnaden per produktenhet
ABC-kalkyl och plggskalkyler r tv varianter p sjlvkostnadskalkyler. I bda fallen frdelas samtliga kostnader ut p produktenheter.
Klicka hr
ABC-kalkyl - - - - - - Visas ovan - - - - - - - - - - - -
Administrationsomkostnader AO
Affrsomkostnad AFFO
Direkt ln Klicka hr
Direkt material Klicka hr
Direkta kostnader Klicka hr
Fast kostnad Klicka hr
Fullstndig kostnadsfrdelning
Frdelningsgrund Klicka hr
Frsljningsomkostnader FO
Indirekta kostnader Klicka hr
Kalkylobjekt Klicka hr
Kostnadsdrivare Klicka hr
Normalrskalkyl
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka hr
Produktkalkylering Klicka hr
Plgg Klicka hr
Plggsbas Klicka hr
Plggskalkyl Klicka hr
Plggssats Klicka hr
Rrlig kostnad Klicka hr
Sjlvkostnad
Sjlvkostnadskalkyl Klicka hr
Sunk cost
Tillverkningsomkostnad TO
Verksamhetsvolym
terbetalningstid